Taalkeuze
Nederlands
English
German
French
Austria
Swiss

Pooling

Pooling is het gemeenschappelijk gebruik van assets.

 

Roldo Rent neemt als verpakkingsspecialist de regie over de verpakkingsstromen van haar klanten. Hierdoor heeft Roldo Rent de verantwoordelijkheid voor het inzetten van de juiste verpakking bij u en uw leveranciers en/of klanten.

 

Transparantie en samenwerking met andere ketenpartners zijn cruciale uitgangspunten van pooling. Veel eenmalige verpakkingen zijn de afgelopen decennia vervangen door herbruikbare ladingdragers. Roldo Rent zet zich in om de verpakkingen efficiënt in te zetten voor uw productstromen.

 

Pooling is een intelligente verbinding van twee zaken: optimalisatie van de logistieke keten en het faciliteren van de levering van verpakkingen naar behoefte. Roldo Rent gaat hierbij uit van het principe van het betalen voor gebruik en niet voor bezit. De materialen worden door Roldo Rent als poolbeheerder en eigenaar aangekocht, onderhouden en in omloop gebracht in een netwerk van bedrijven.

Pooling

Pooling is het gemeenschappelijk gebruik van assets.

 

Roldo Rent neemt als verpakkingsspecialist de regie over de verpakkingsstromen van haar klanten. Hierdoor heeft Roldo Rent de verantwoordelijkheid voor het inzetten van de juiste verpakking bij u en uw leveranciers en/of klanten.

 

Transparantie en samenwerking met andere ketenpartners zijn cruciale uitgangspunten van pooling. Veel eenmalige verpakkingen zijn de afgelopen decennia vervangen door herbruikbare ladingdragers. Roldo Rent zet zich in om de verpakkingen efficiënt in te zetten voor uw productstromen.

 

Pooling is een intelligente verbinding van twee zaken: optimalisatie van de logistieke keten en het faciliteren van de levering van verpakkingen naar behoefte. Roldo Rent gaat hierbij uit van het principe van het betalen voor gebruik en niet voor bezit. De materialen worden door Roldo Rent als poolbeheerder en eigenaar aangekocht, onderhouden en in omloop gebracht in een netwerk van bedrijven.