Taalkeuze
Nederlands
English
German
French
Austria
Swiss

Privacyverklaring

Roldo Rent verwerkt persoonsgegevens. Roldo Rent is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) omdat zij beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Roldo Rent is er daarom verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

 

Wij vinden het van belang om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet welke persoonsgegevens van u wij verwerken, hoe wij met deze gegevens omgaan en welke rechten u heeft.

 

Roldo Rent verwerkt gegevens om haar (potentiële) klanten en leveranciers te kunnen benaderen; om orders geplaatst via de website te kunnen uitvoeren; om nieuwsbrieven te versturen aan geïnteresseerden; en om nieuwe medewerkers te selecteren. Er worden alleen gegevens verzameld die nodig zijn voor de uitvoering van ons werk. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Roldo Rent deelt geen persoonsgegevens met derden op commerciële gronden. Alleen indien zij hiertoe wettelijk is verplicht worden persoonsgegevens aan derden verstrekt.

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen.

 

Roldo Rent gebruikt functionele en statistische cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Beveiliging persoonsgegevens

Roldo Rent treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Uw privacyrechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wanneer wij uw toestemming voor een gegevensverwerking hebben gevraagd, hebt u te alle tijden het recht uw toestemming in te trekken. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Roldo Rent. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u die wij digitaal verwerken door te sturen naar een andere organisatie. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@roldorent.nl  Tenslotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

 

Wijziging van het privacybeleid

Om het privacybeleid actueel te houden, kan Roldo Rent haar beleid aanpassen. Deze  verklaring op de website geeft altijd het actuele beleid weer. Bij beleidswijzigingen zal deze privacyverklaring worden aangepast.

Privacyverklaring

Roldo Rent verwerkt persoonsgegevens. Roldo Rent is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) omdat zij beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Roldo Rent is er daarom verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

 

Wij vinden het van belang om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet welke persoonsgegevens van u wij verwerken, hoe wij met deze gegevens omgaan en welke rechten u heeft.

 

Roldo Rent verwerkt gegevens om haar (potentiële) klanten en leveranciers te kunnen benaderen; om orders geplaatst via de website te kunnen uitvoeren; om nieuwsbrieven te versturen aan geïnteresseerden; en om nieuwe medewerkers te selecteren. Er worden alleen gegevens verzameld die nodig zijn voor de uitvoering van ons werk. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Roldo Rent deelt geen persoonsgegevens met derden op commerciële gronden. Alleen indien zij hiertoe wettelijk is verplicht worden persoonsgegevens aan derden verstrekt.

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen.

 

Roldo Rent gebruikt functionele en statistische cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Beveiliging persoonsgegevens

Roldo Rent treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Uw privacyrechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wanneer wij uw toestemming voor een gegevensverwerking hebben gevraagd, hebt u te alle tijden het recht uw toestemming in te trekken. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Roldo Rent. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u die wij digitaal verwerken door te sturen naar een andere organisatie. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@roldorent.nl  Tenslotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

 

Wijziging van het privacybeleid

Om het privacybeleid actueel te houden, kan Roldo Rent haar beleid aanpassen. Deze  verklaring op de website geeft altijd het actuele beleid weer. Bij beleidswijzigingen zal deze privacyverklaring worden aangepast.